Giỏ hàng

Bảo hành & bảo trì

  • Bàn giao thiết bị và hướng dẫn vận hành tại địa điểm khách hàng yêu cầu
  • Bảo hành thiết bị  theo đúng quy định của hãng
  • Bảo dưỡng định kỳ, đào tạo nhân viên vận hành thiết bị theo quy trình đào tạo của hãng Hyundai
  • Kiểm tra và sửa chữa các sản phẩm của hãng Hyundai theo yêu cầu của Khách hàng
  • Đưa ra giải pháp cho khách hàng về bảo dưỡng, sửa chữa , thay thế phụ tùng .