Giỏ hàng

Chính sách chế độ bảo hành máy xúc Hyundai

Tin tứcNgày: 26-08-2017 bởi: Nguyễn Hồng Trình

  1. Thời gian bảo hành 36 tháng hoặc 3000 giờ, tùy theo điều kiện nào đến trước sẽ kết thúc trước. Áp dụng đối với các máy Hyundai đời -9S. Thời gian bảo hành là 12 tháng hoặc 1,500 giờ, tùy điều kiện nào đến trước sẽ kết thúc trước. Áp dụng đối với các máy Hyundai đời -7. 
  2. Trong thời gian bảo hành, Hyundai sẽ sửa chữa thay thế miễn phí một số chi tiết, bộ phận được phát hiện mang lỗi nguyên vật liệu hay chất lượng sản xuất. Và Hyundai có quyền điều chỉnh hay thay thế một số bộ phận nhằm nâng cao hiệu suất của máy. 
  3. Các trường hợp không được Hyundai bảo hành: 
    Bao gồm các vật tư hao mòn, dầu mỡ…hoặc lỗi do người sử dụng, tai nạn, sử dụng phụ tùng không chính hãng, tự ý điều chỉnh, lắp đặt ngoài….


Phân loại